CD Phai Phôi


CD Nhạc Chủ Đề "Phai Phôi" gồm 12 ca khúc của Sonny Phan

1. Phai Phôi
Lê Sương trình bày.
 
2. Mười Sáu Trăng Tròn
Thiên Phượng trình bày.
 
3. Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Thu Hải trình bày. 
 
4. Ngõ Sầu
Trình bày Bích Hòai
 
5. Mong Manh
Lê Sương trình bày. 
 
6. Khóc Bạn
Minh Hùng trình bày.
 
7. Đêm Qua Nằm Mộng
Minh Hùng trình bày.
 
8. Trăng Tương Tư
Thiên Phượng trình bày.
 
9. Tình Đã Phai Tàn Chưa?
Hải Phước trình bày.
 
10. Tình Hòai Hương Yêu Dấu !
Trình bày Bích Hòai
 
11. Tri Kỷ Đâu Rồi ???
Sonny Phan Trình bày
 
12. Giọt Nước Mắt
Trình bày Thu Hải
 
 
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by