CD Đêm Thâu
CD Nhạc Chủ Đề "Đêm Thâu" gồm 10 ca khúc của Sonny Phan.
1. Nhớ Trường Xưa
Lê Sương trình bày. 
 
2. Đêm Đợi Chờ
Thu Hải trình bày
 
3. Tự Tình Đêm
Trình bày Sỹ Linh
 
4. Đêm Tàn Nguyệt Tận
Phương Uyên trình bày
 
5. Mùa Xuân Yêu Thương
Hải Phước trình bày
 
6. Chong Đèn
Lê Sương trình bày
 
7. Một Đóa Xuân Thì
Ngọc Lan trình bày
 
8. Đêm Xuân Mơ
Sỹ Linh trình bày
 
9. Mưa Đêm
Thu Hải trình bày
 
10. Đêm Thâu
Minh Hùng trình bày
 
 
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by