1. CD Chơi Vơi
 
CD Nhạc Chủ Đề "Chơi Vơi" gồm 10 tình khúc của Sonny Phan
 
2. CD Nhớ Thương
 
 

CD Nhạc Chủ Đề "Nhớ Thương" gồm 11 tình khúc của...

 
3. CD Khúc Xuân Ca

CD Khúc Xuân Ca gồm 10 ca khúc nhạc Xuân do Sonny Phan sáng tác và thực hiện. 

 
4. CD Dang Dở
CD Nhạc Chủ Đề "Dang Dở" gồm 10 tình khúc của Sonny Phan
 
5. CD Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
 
6. CD Phai Phôi


CD Nhạc Chủ Đề "Phai Phôi" gồm 12 ca khúc của Sonny Phan

 
7. CD Yêu Đương
CD Nhạc Chủ Đề "Yêu Đương" gồm 10 ca khúc của Sonny Phan.
 
8. CD Đêm Thâu
CD Nhạc Chủ Đề "Đêm Thâu" gồm 10 ca khúc của Sonny Phan.
 
9. CD Những Tình Khúc Chia Xa
CD Những Tình Khúc Chia Xa gồm 12 ca khúc do Sonny Phan sáng tác.
 
10. CD Hạnh Ngộ
 
 
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by