CD Yêu Đương » Hạnh Phúc Nhiệm Mầu
Nhạc & Lời: Sonny Phan
Hòa âm & Mix: Ngọc Tòan
Ca sĩ: Mỹ Hạnh - Trùng Dương

Copyright @ 2006 by Sonny Phan
Tác giả giữ bản quyền.
 
 
 
Lời Mẹ Ru
Miên Man
Thao Thức
Tìm Gì ?
Chơi Vơi
Phai Phôi
Mưa Về Ru Nỗi Nhớ
Hạnh Phúc Mùa Xuân
Khúc Hát Cho người
Mong Manh
Phút Biệt Ly
Khi Tôi Về
Có Còn Nhớ Đông Xưa?
Đêm Qua Nằm Mộng
Trăng Tương Tư
Đêm Thâu
Yêu Đương
Mùa Xuân Yêu Thương
Ngây Ngất Tình Ta
Mưa Đêm
CD Chơi Vơi
CD Nhớ Thương
Bản quyền © của Sonny Phan Music Design by